Pembukaan Pembekalan dan Pemberangkatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) UGNP T.A. 2016-2017

Acara Pembukaan Pembukaan dan Pemberangkatan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa/i Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Tahun Akademik 2016-2017 dengan tema : “Dengan Ekonomi Kteatif Kita Kembangkan Potensi Kelurahan/Desa”

 Sambutan Ketua LPPM UGNP dalam acara Pembekalan KKL UGNP T.A. 2016-2017

Sambutan Bapak Drs. Azis Fahri Harahap (Ketua Yayasan Darma Bakti Pendidikan Indonesia)

Bimbingan dan Arahan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan dalam acara  Sambutan dalam Pembekalan KKL UGNP T.A. 2016-2017

Pembimbing dan Peserta KKL

Foto Bersama

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 LPSIT Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan